Algemene voorwaarden

Mevrouw de Verhuurmakelaar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mevrouw de Verhuurmakelaar.

Ondanks de zorg die door Mevrouw de Verhuurmakelaar aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, is Mevrouw de Verhuurmakelaar niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mevrouw de Verhuurmakelaar of door u aan Mevrouw de Verhuurmakelaar middels een website van Mevrouw de Verhuurmakelaar of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Mevrouw de Verhuurmakelaar geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Mevrouw de Verhuurmakelaar via deze website. Mevrouw de Verhuurmakelaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Bezoekers en/of gebruikers van www.mevrouwdeverhuurmakelaar.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Mevrouw de Verhuurmakelaar aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.

Mevrouw de Verhuurmakelaar is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Mevrouw de Verhuurmakelaar.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Mevrouw de Verhuurmakelaar garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

© 2021 Mevrouw de Verhuurmakelaar – Alle rechten voorbehouden